ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Εξελίσσοντας τις δημιουργικές μας ανησυχίες στο κομμάτι των ειδικών κατασκευών, στην εταιρεία μας ΠΑΠΑΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ είμαστε σε θέση να αναλάβουμε εργασίες, κατασκευάζοντας μοναδικές δουλειές για κάθε πελάτη, ικανοποιώντας τις οποιεσδήποτε ανάγκες του.

​​​​​​​Τα υλικά που χρησιμοποιούμε είναι αρίστης ποιότητας που σας εγγυώνται για ένα τέλειο και μακροχρόνιο αποτέλεσμα.

Οι ειδικές κατασκευές
που παρέχουμε είναι οι έξης:

  • Λείο επίχρισμα τελικής στρώσης 
  • Πατητές τσιμεντοκονίες 
  • Κορνίζες 
  • Μωσαϊκά 
  • Τεχνοτροπίες 
  • Ενίσχυση και στήριξη κτιρίων